آسمان خراش چینی

5 02 2008

cctv_headquarters01.jpg

این آسمان خراش در  Beijing چین در حال ساخت است و یکی از ساختمانهایی است که برای المپیک آماده می شود ، این ساختمان برای شبکه تلویزیونی CCTV در چین ساخته می شود و بعد از پنتاگون بزرگترین ساختمان با طراحی بسیار جالب می باشد و حدود 600 میلیون یورو هزینه خواهد داشت ، ساختمان تلویزیون مرکزی چین 475 هزار متر مربع می باشد و 234 متر هم ارتفاع دارد و در طراحی آن از مهندسین آلمانی کمک گرفته شده است . ( تصاویر بیشتر در ادامه مطلب)

ادامهٔ مطلب »