بزرگترین مهمانی برای اینترنتی ها

15 02 2008
campus_party_saopaolo01.jpg

سلام

Campus party بزرگترین مهمانی برای کاربران اینتر نت در سائوپائولوی برزیل برگذار شد ، حدود سه هزار نفر برای این جشن وارد برزیل شدند و حدود هزار نفر هم همراه کامپیوترهایشان برای شرکت در این مهمانی حاضر شدند تا به بالاترین سرعت دسترسی به اینترنت برسند و با یکدیگر سهیم شدند در بزرگ ترین دانلود اطلاعات و اشتراک فایل هایشان و بازی های کامپیوتری ، شرکت کنندگان در سالن مجاور محل برگذاری چادر زدند و استراحت کردند .

(تصاویر دیگر در ادامه )

ادامهٔ مطلب »