جنگ بر سر سفره

20 02 2008

zing_648.jpg

سلام

حالا زمانی است که تکنولوژی به کمکمان می آید تا بر حریف غالب شویم ، پیشنهاد می کنم بر سر سفره صبحانه اعلام جنگ نکنید که محیط اطرافتان به پلشتی تمام دچار می شود ، اصولا این وسیله برای بیرون از منزل ساخته شده ولی شما می توانید با خود به مهمانی ببرید و در خانه حریف به او ضربه ای استراتژیک وارد نموده و تمام عقده خود را بر سر سفره روی وی خالی کنید ، مناسب جهت پوست میوه و حبوبات و …

این فکر و ایده بسیار خطرناک توسط Charlotte Deinez متراوش شده است و ZING نام دارد ، خواهشمندم در دسترس اطفال قرار نگیرد .

البته این قاشق استفاده مسالمت آمیز دیگری دارد ، مثلا اگه مهمانی عزیز کاملا غافلگیرانه از راه رسید از این قاشق به او بدهید تا غذایش را نوش جان که نه کوفت کند !!!!!