ایمیلی بروی کاغذ

14 04 2008

سلام

تاریخچه فرستادن پیام و نامه بسیار طولانیست تاجایی که میدانم ابتدا بروی سنگ نوشته میشد و احتمالا به سوی مقصد پرتاب می شد بعدها بروی کاغذ آمد و به سوی مقصد پست می شد و حال نیز تایپ می شود و به سوی مقصد سند می شود ، این ایده جالب و به قول طراحش بامزه به شما این امکان را میدهد تا ایمیل هایتان را بروی کاغذ بنویسید و از پست برای فرستادنشان استفاده کنید ، طراح این محصول می گوید این کار در محیط کاری باعث نشاط می شود ! قیمت این محصول کمی بامزه فقط 3$ ناقابل می باشد .

از همه خوانندگان به خاطر این مطلب عذر خواهی میکنم اما می بایست رسالت خود را در اطلاع رسانی به اثبات می رساندم ! 🙂