لیوانی که دمای مایع را نشان می دهد

7 03 2008

hotcoldmug.jpg

سلام

به تازگی لیوانی طراحی شده است که به دو رنگ سیاه و سفید روی آن کلمه سرد و گرم نوشته شده است رنگ لیوان در حالت عادی سیاه است و کلمه سرد که به رنگ سفید نوشته شده نمایان است با ریختن مایع گرم رنگ سفید کم کم بروی لیوان نمایان می شود تا هنگامی که دیگر نوشته سرد که به رنگ سفید بود دیده نمی شود و کلمه داغ که قبلا به رنگ مشکی بود و دیده نمی شد نمایان می شود ، قیمت این محصول جالب 25$ می باشد ، این ایده بسیار جالب که Hot Cold Mug نام دارد کار طراحی آلمانی با نام Damien O’Sullivan می باشد .