لیوانی با همزن همراه !

1 03 2008
spoonless-glass1.jpg

سلام

به تازگی لیوانی را طراحی کرده اند که با استفاده از شکل خاص آن و گویی که در آن قرار دارد کار همزدن را برای شما آسان می کند مثلا حل کردن شکر در چای و قهوه را در نظر بگیرید ، با استفاده از گویی که در ته این لیوان قرار دارد شما می توانید با تکان دادن لیوان به راحتی شکر یا هر چیز دیگر را هم بزنید شکل خاص انتهای این لیوان نیز باعث می شود هنگام خوردن مایع درون آن گوی در انتهای لیوان با قی بماند ، طراحان خوش ذوق این لیوان که Ceramix for Mix نام دارد Florian Dussopt, Jeremie Reneau & Julie Girard می باشند .

( ادامه تصاویر در ادامه )

ادامهٔ مطلب »