زمستان سرد در یونان

20 02 2008

athens.jpg

سلام

تصویر بالا در زمستان امسال در آتن – یونان گرفته شده زمانی که دما ه به زیر 15 درجه رسیده ، امسال کشور ما هم زمستانی سرد رو تجربه کرد خیلی دوست داشتم یه همچین تصاویر زیبایی  از زمستان ایران داشتم .